סטאטוס חיסונים באפליקציה- הנחיות לגני הילדים

אנא קראו עמוד זה בעיון על מנת להבין ולעקוב אחר הסטאטוס החיסוני הכולל והפרטני של הילדים בגן הילדים שלך.

שלב ראשון:

לחצו על הכפתור ״צפייה ברשימת הילדים״ בעמוד הבית של האפליקציה.

ברשימת הילדים, תמצאו 3 עמודות ליד שם כל ילד, הכוללים סימון V שמעיד שהכל הושלם או X שמעיד על חוסר. 

העמודה הראשונה מציגה שהעליתם עבור הילד פנקס.
העמודה השניה מציגה האם הילד מחוסן לגילו.
העמודה השלישית מציגה האם הפנקס נבדק. 

אם יש V בעמודה השלישית (נבדק) , אולם לא בעמודה השניה (מחוסן לגילו), עליכם,ן לעבור לשלב השני.
*במידה ואין V בשתי העמודות, דהיינו כי הפנקס טרם נבדק. 

שלב שני:

לחצו על שם ילד/ה עליו המסומן כנבדק אולם חסר 

על מנת לצפות ברשימת החיסונים של הילד.

בראש הרשימה תמצא/י את החיסונים החסרים לילד, מסומנים בסימן קריאה אדום.
תחתיהם יופיעו חיסונים אשר טרם הגיע מועד הביצוע שלהם, ובתחתית הרשימה יופיעו החיסונים שהילד/ה ביצעו במועד. 
עדכנו את ההורים על החיסונים החסרים ובקשו כי ימציאו אישור על התחסנות או יגשו להשלים את החיסונים. 
כמובן, הרופאים והרופאות המתנדבים שלנו עומדים לרשותכם במידה וההורים יבקשו לשוחח בנושא. 

*הכפתור שתפי עם הרופא יושק בגרסא הבאה