תנאי שימוש באתר "מחוסגן"

1. כללי

1.1 עמותת מחוסגן ע.ר. 580672061 שכתובתה היא זרובבל 1, רמת השרון (“העמותה” או “מחוסגן“) הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט של העמותה (“האתר“).

1.2 השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש“). יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה, לכן באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש.

1.3 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לגברים ונשים כאחד.

2. הגדרות

2.1האתר” – אתר האינטרנט של העמותה וכל תוכן או תכנים הכלולים בו.

2.2משתמש/ים” – מי שעושה שימוש כלשהו באתר.

3. מטרת האתר

מטרת האתר היא העלאת מודעות בקרב הורים וסגל גנים פרטיים בדבר פעילות העמותה, מתן אפשרות לגנים פרטיים להירשם ולהנות משירותי העמותה וגיוס תרומות כספים (“מטרת האתר“).

4. שירותים המוצעים באתר

כחלק ממטרת האתר, מציע האתר את השירותים שלהלן:

4.1 האתר מכיל מידע בדבר אופן ההרשמה לשירותי העמותה, מפת הגנים המחוסגנים, התנדבות בעמותה ואפשרויות התרומה לעמותה.

4.2 העמותה מאפשרת למשתמשים לתרום כסף לטובת פעילות העמותה באמצעות האתר.

4.3 העמותה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מן המידע באתר מבלי לתת על כך הודעה מראש ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

5. נוהל מתן/ביטול תרומה

5.1 העמותה מאפשרת לגולשי האתר לתרום כסף לטובת פעילות העמותה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או המחאה לטובת חשבון העמותה.

5.2 בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע בדיקת הכרטיס על ידי חברת האשראי ולאחריה תתקבל תשובה מיידית באשר לאישור העסקה או לדחייתה. עם אישור העסקה, תישלח לתורם הודעה לכתובת הדוא”ל שמסר ובה קבלה בגין התרומה.

5.3 ככל ועסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה על אי ביצוע הפעולה.

5.4 כל תורם אשר ביצע תרומה באמצעות האתר, יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשנות את פרטי התרומה או לבטל את התרומה. שינוי או ביטול התרומה יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. פנייה לעמותה תתבצע באמצעות כתובת הדוא”ל: [email protected] ובאמצעות טלפון: 054-5300486. 

5.5 העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין השינוי או הביטול, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

6. קניין רוחני

6.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה.

6.2 אין בתנאי שימוש אלה כדי להעביר למשתמש כל זכות באתר ו/או בתכניו, אלא זכות מוגבלת להשתמש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה.

6.3 הצעות שיישלחו לעמותה בנוגע לאתר לא יקנו למציע כל תמורה בגין שימוש העמותה בהן.

7. הפניות לאתרים חיצוניים

7.1 ייתכן והאתר יכלול מידע, קישורים או הפניות לאתרים הנמסרים לפרסום מטעמם של צדדים שלישיים.

7.2 העמותה לא תישא באחריות בכל הנוגע לתכנים שיפורסמו באתר ו/או לתוכן המפורסם באתרים אליהם מקשר או מפנה האתר. כל שימוש באתרים אלה יעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש של האתר אליו נכנס.

8. מדיניות פרטיות

8.1 במסגרת השימוש באתר, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת ו/או צרכת דרך האתר ונתוני כתובת אינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר וכדומה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע זה לצרכיה בלבד.

8.2 השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי השימוש ולסעיף מדיניות פרטיות זה ללא כל הגבלה או הסתייגות.

8.3 ייתכן כי חלק מהפעילות באתר תותנה במסירת פרטים אישיים בהתאם לצורך (מתן תרומה כספית – שם, טלפון, כתובת דוא”ל; רישום גן למחוסגן – שם הגן, כתובת הגן, כתובת דוא”ל, טלפון, איש קשר) וכל פרט אחר אשר נדרש.

8.4 מסירת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8.5 העמותה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים והתורמים באתר. העמותה מתחייבת לא להעביר את פרטי התורמים לצד שלישי, מלבד לחברת האשראי, וזאת לצורך ביצוע פעולת התרומה בלבד.

8.6 בעת מסירת פרטים אישיים, המשתמש מסכים לקבל בדיוור ישיר (באמצעות דוא”ל) מידע על פעילותה של העמותה. בכל הודעת דיוור תינתן האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, או לחילופין באמצעות פנייה ישירה אל העמותה (באמצעות דוא”ל).

8.7 בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות שלהלן:

8.7.1 זכות גישה למידע האישי שלך;

8.7.2 הזכות לבקש מהעמותה לתקן או לעדכן מידע אישי;

8.7.3 הזכות לבקש שהעמותה תמחק מידע אישי;

8.7.4 כל זכות הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

8.8 העמותה רשאית לעשות שימוש במידע לטובת: (1) יצירת קשר עם הנרשמים לאתר בנוגע לשירותים הניתנים על ידי העמותה; (2) תגובה לשאלות משתמשי האתר.

9. שונות

9.1 ניתן לבטל בכל עת את ההרשמה משירות מחוסגן באמצעות פנייה ישירה אל העמותה (באמצעות דוא”ל) או באמצעות פניית “צור קשר” באתר.

9.2 העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר ו/או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. הפרשנות לתנאי שימוש אלה ואכיפתם או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתנאי שימוש אלה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.